dilluns, 5 d’abril de 2010

Indicadors dels Rorschach en les temptatives autolítiques i en el disseny i avaluació de processos terapèutics

SOCIETAT CATALANA DEL RORCHACH I METODES PROJECTIUS I SANT PERE CLAVER (INSTITUT DOCENT) Presenten EL SEMINARI Indicadors dels Rorschach en les temptatives autolítiques i en el disseny i avaluació de processos terapèutics


Programa del Seminari:
El Test de Rorschach gaudeix d’una gran actualitat en diferents àmbits d’intervenció
psicològica i esdevé un instrument molt útil per la comprensió, en profunditat, del
funcionament psíquic. Al mateix temps, l’organització del seu Resum Estructural aporta
dades per a finalitats específiques dins la intervenció.
Per altra banda és de gran importància aprendre a reconèixer, des de la clínica, la fase
prèvia o prodròmica de l’acte suïcida i poder reconèixer els indicadors que ens ajuden
a valorar la potencialitat autolesiva.
Així doncs, proposem dos objectius de gran utilitat en la intervenció clínica: els
indicadors de risc que ens aporta la clínica i el Rorschach per poder identificar el risc
d’autolisi i els indicadors del Rorschach que ajuden a definir i dissenyar la proposta
terapèutica i, posteriorment, l’avaluació dels canvis.
Dissabte 17 d'abril del 2010
de 10.00 a 11.45: Indicadors de suïcidi en el test de Rorschach. Actualitat i
validesa.
Prof. Vera Campo. Dra. en Psicologia, Psicòloga clínica, docent
de Rorschach.
de 11.45 a 12.15: Pausa- cafè
de 12.15 a 14.00: Indicadors de suïcidi a partir de l'entrevista i l'anamnesi.
Prof. Carmen Lafuente. Psicoanalista. Metge psiquiatra del
Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver.
Dissabte 24 d'abril
de 10.00 a 11.45: Indicadors del Rorschach per al disseny de processos
terapèutics.
Prof. Isabel de Palacio. Psicòloga Especialista en Psicologia
Clínica. Experta en Rorschach.
Fundació Eulàlia Torras de Beà.
de 11.45 a 12.15: Pausa- cafè
de 12.15 a 14.00 Indicadors del Rorschach per l'avaluació de processos
terapèutics.
Prof. Consuelo Liberal. Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta. Benito
Menni Complex Assistencial
Inscripcions: data límit 15 d’abril
Preu inscripció: 95 €
El seminari s’impartirà a: Sant Pere Claver- Institut Docent
Lloc: Sala d’Actes. c/ Vila Vilà, 16, 5ª planta. 08004-Barcelona
La realització del seminari està condicionada a la inscripció d’un nombre mínim
d’assistents.
Es lliurarà certificat d'assistència.
Modalitat d’inscripció
Es pot accedir a través de la web de la institució www.fhspereclaver.org des de
l’apartat Docència. Es considera formalitzat el pagament una vegada finalitzat el
procés d’inscripció i el pagament on-line des de la mateixa web.
Més informació:
Sr. Jordi Allué
Tel.: 93 324 88 91
FAX: 93 442 74 31
C/. Vila Vilà, 16
C/E: institut@fhspereclaver.org
web: www.fhspereclaver.org
Política de protecció de dades.
En compliment del que disposa la LO 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària (SPC-FS) amb finalitats de promoció i
d’altres relacionades amb la Jornada. La complimentar aquest formulari implica l’autorització a
SPC-FS a utilitzar-les amb la finalitat esmentada. Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i
cancel•lació comunicant-ho a SPC-FS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada